23. srpna 2010
Náhled Diskrétnosti (Ezra Pound, Otec a učitel)

Mary de Rachewiltz (1925) je autorkou řady básní a esejů, ale především své memoárové knihy Discretions. Líčí na pozadí politického a kulturního dění autorčin život, který probíhal v několika zemích i v několika jazykových rovinách.