Viewing Category » Filosofie
15 Kvě 2013
Post Thumbnail of Parmenidova filosofie/I.svazek

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby dizertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ovšem před obhajobou jej Kalandra stáhl a nikdy tak své doktorské studium nedokončil. V originální studii Kalandra soustředí svou pozornost na vývoj tzv. předsokratovské …

7 Srp 2012
Post Thumbnail of Kabala a jinakost

Když se řeknne kabala, ještě stále mnoho lidí si myslí,že se jedné o nějaký druh magie.Kniha Kabala a jinakost si neklade za cíl úplně odstranit tento předsudek.Spíše chce ukázat na židovskou mystiku jakožto kabalu – přijetí.Proto to druhé slovo, jinakost.Kniha se věnuje u nás nepříliš známému židovskému novoplatonikovi Solomonu ibn …

28 Čvn 2012
Post Thumbnail of Politické myšlení pozdního středověku a reformace

V druhé části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od krize středověku až po evropskou reformaci. Velká pozornost je věnována Dantemu, Ockhamovi a Marsiliovi, státní theologii Karla IV., počátkům konciliarismu, ideovým kořenům reformace v Českých zemích, Janu Husovi, husitskému hnutí, Petru Chelčickému, Mikuláši …

28 Čvn 2012
Post Thumbnail of Politické myšlení raného křesťanství a středověku

V první části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od počátků až po vrcholný středověk. Velká pozornost je věnována ranému křesťanství, Augustinovi, byzantskému, arabskému a židovskému politickému myšlení, počátkům českého politického myšlení, zápasu mezi mocí světskou a duchovní v letech 1050 až 1200 …

5 Dub 2012
Post Thumbnail of Sokrates

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňoval svou filozofii ve svých myšlenkách a činech. Příběh jeho života nám pomůže lépe pochopit hloubku jeho …

 Stránka 1 z 8  1  2  3  4  5 » ...  Poslední »