Viewing Category » Historie
24 Úno 2014
Post Thumbnail of Československo nad propastí

Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948
Nová kniha Igora Lukeše je čtivým a podrobně dokumentovaným vylíčením aktivit – ale také pasivity – americké ambasády i vojenské mise v Praze v letech 1945–1948. Ústředním bodem jeho práce je pokus o odpověď na klíčovou otázku: proč Američané v poválečném Československu, …

18 Pro 2013
Post Thumbnail of Jeruzalém/Dějiny svatého města

Jeruzalém je považován za jedno z nejdůležitějších měst v celých dějinách lidstva. V průběhu tří tisíciletí byl několikrát zničen a vždy znovu postaven, platil za cennou trofej dobyvačných válek, mnohdy určoval směr vývoje společnosti a dnes opět hraje zásadní roli v takzvaném střetu civilizací. Je hlavním městem dvou národů a …

26 Bře 2013
Post Thumbnail of Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava

První svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů, vzniklých buď v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava, nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Dokumenty, z nichž naprostá většina vychází knižně vůbec poprvé, jsou opatřeny doslovným českým překladem.
První svazek je vybaven obsáhlou …

19 Úno 2013
Post Thumbnail of Jan Neruda a Židé.Texty a kontexty

Sborník je výstupem workshopu organizovaného Židovským muzeem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV ČR v roce 2010, který konfrontoval znalosti, názory a metodologii literárních vědců a historiků zabývajících se židovskými dějinami a antisemitismem. Vybrané příspěvky představují Nerudovy postoje vůči Židům, zejména jeho antisemitský traktát Pro strach židovský, v …

24 Led 2013
Post Thumbnail of Velký teror

Problematika „stalinismu“, sovětského totalitního systému a komunistického bezpráví nachází řadu zájemců nejen mezi laickou veřejností, ale především v řadách odborníků. Ti všichni na stránkách Velkého teroru nacházejí srozumitelně formulované odpovědi na otázky týkající se jedné z tragických kapitol minulého století.
Největší klad knihy spočívá v komplexnosti, s níž Conquest pojal problematiku …

 Stránka 1 z 24  1  2  3  4  5 » ...  Poslední » 
MixBloo designed by Bad Credit Loan CenterIn conjunction with Free Games , Geboortekaartjes , Printer Reviews.