Viewing Category » Judaika
19 Úno 2013
Post Thumbnail of Jan Neruda a Židé.Texty a kontexty

Sborník je výstupem workshopu organizovaného Židovským muzeem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV ČR v roce 2010, který konfrontoval znalosti, názory a metodologii literárních vědců a historiků zabývajících se židovskými dějinami a antisemitismem. Vybrané příspěvky představují Nerudovy postoje vůči Židům, zejména jeho antisemitský traktát Pro strach židovský, v …

11 Pro 2012
Post Thumbnail of Praktický judaismus

Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři této velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i …

7 Srp 2012
Post Thumbnail of Kabala a jinakost

Když se řeknne kabala, ještě stále mnoho lidí si myslí,že se jedné o nějaký druh magie.Kniha Kabala a jinakost si neklade za cíl úplně odstranit tento předsudek.Spíše chce ukázat na židovskou mystiku jakožto kabalu – přijetí.Proto to druhé slovo, jinakost.Kniha se věnuje u nás nepříliš známému židovskému novoplatonikovi Solomonu ibn …

27 Čvc 2012
Post Thumbnail of Osmdesát sedm magických míst Svaté země

Karel Cudlín je považován za jednoho z nejlepších českých dokumentaristů, jeho práce ve fotografické soutěži Czech Press Photo získaly 8 prvních, 5 druhých a stejný počet třetích míst. Většina jeho fotografií vzniká na cestách, kromě Ukrajiny jezdí pravidelně a rád do Izraele, do země, o které sám říká, že je …

6 Čvn 2012
Post Thumbnail of Pět knih Mojžíšových /Tóra/

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998-2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašiot), předčítaných …

 Stránka 1 z 7  1  2  3  4  5 » ...  Poslední » 
MixBloo designed by Bad Credit Loan CenterIn conjunction with Free Games , Geboortekaartjes , Printer Reviews.