Viewing Category » Náboženství
11 Pro 2012
Post Thumbnail of Praktický judaismus

Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři této velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i …

7 Srp 2012
Post Thumbnail of Kabala a jinakost

Když se řeknne kabala, ještě stále mnoho lidí si myslí,že se jedné o nějaký druh magie.Kniha Kabala a jinakost si neklade za cíl úplně odstranit tento předsudek.Spíše chce ukázat na židovskou mystiku jakožto kabalu – přijetí.Proto to druhé slovo, jinakost.Kniha se věnuje u nás nepříliš známému židovskému novoplatonikovi Solomonu ibn …

26 Čvc 2012
Post Thumbnail of Křesťanství a homosexualita:Pokusy o integraci

O nové knize Martina C. Putny napsal religionista Ivan O. Štampach ve svém odborném posudku: „Kniha se opírá jak o desítky dobře dokumentovaných položek literatury vyjadřující homosexuální a křesťanské postoje, tak o práce odborníků (teologů, historiků, sociologů, antropologů, etnologů apod.) k tomuto tématu. Autor s jistou mírou zdravé opatrnosti ukazuje …

18 Čvn 2012
Post Thumbnail of Proroctví a apokalypsy / Novozákonní apokryfy III

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovního klimatu v prvních staletích po Kristu. Podobně jako spisy zařazené do souboru Knihy tajemství a moudrosti …

6 Čvn 2012
Post Thumbnail of Pět knih Mojžíšových /Tóra/

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998-2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašiot), předčítaných …

 Stránka 1 z 5  1  2  3  4  5 »