Viewing Category » Politologie
24 Čvn 2011
Post Thumbnail of Pluralismus,multikulturalismus a přistěhovalci

Migrační vlny směřující do Evropy, krize amerického tavicího kotlíku i doktrína multikulturalismu obnovily diskuse o politické teorii, jejímž ústředním motivem je dobrá společnost. Za dobrou společnost považuje Sartori společnost otevřenou, tedy pluralitní a založenou na toleranci. Z jeho analýzy historického vývoje společnosti vyplývá, že dnešní multikulturalismus nepředstavuje rozšíření či pokračování …

23 Čvn 2011
Post Thumbnail of Rozděleni minulostí

Kolektivní monografie pětice renomovaných historiků, reflektující krystalizaci politicko-kulturního klimatu české společnosti po roce 1989.
Autoři zkoumali formování české politické kultury a politicko-kulturních identit po roce 1989 – a zjistili, že polistopadovou politiku neštěpí v první řadě různé ideologie, nýbrž že je „rozdělena minulostí“. Mnohovrstevnatá role, již v české politice hrála a …

23 Čvn 2011
Post Thumbnail of Orientálcova vzpoura

Nejobecnějším tématem této knihy je vztah většin k menšinám. Titul odkazuje na specificky moderní figuru odlišnosti, kterou představují neevropští cizinci, s nimiž musíme žít dohromady na jedné planetě, a stále více i na evropském kontinentě. Expanze Evropy a planetární převaha západních idejí, technologií, armád a ekonomických institucí v předcházejících několika …

11 Led 2011
Post Thumbnail of Paměť a genocida /Úvahy o politice holocaustu/

Ústředním tématem knihy Pavla Barši Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu je vztah sociální reality k sociální paměti. Na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe. Za zlomový okamžik považuje přelom 60. a 70. let, kdy se pod vlivem vojensko-politických konfliktů mezi …

15 Lis 2010
Post Thumbnail of Éra nevinnosti  /Česká politika 1989 - 1997/

Naše země po listopadu 1989 prožila dynamický vývoj, který radikálně změnil její tvář. Kniha Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997 nabízí ucelené zachycení této zajímavé doby, jejíž někteří aktéři mnohdy utvářejí i dnešek. Čtivě psaný text je vystavěn na důkladné analýze klíčových událostí a zlomových momentů od zhroucení komunistického režimu do …

 Stránka 2 z 3 « 1  2  3 »
MixBloo designed by Bad Credit Loan CenterIn conjunction with Free Games , Geboortekaartjes , Printer Reviews.