Viewing Category » Výtvarné umění
12 Čvc 2011
Post Thumbnail of Art brut

Výstava, kterou Muzeum Montanelli připravilo ve spolupráci s o.s. ABCD, představí tvorbu dvou dnes již světoznámých autorů – Anny Zemánkové (1908 – 1986) a Luboše Plného (*1961) ve společnosti nově objeveného tvůrce Františka Dymáčka (1929 – 2003). Na první pohled zcela odlišná díla vyjevují pozoruhodné podobnosti. Umělecké projekty všech tří …

28 Čvn 2011
Post Thumbnail of Konec avantgardy?

Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu (České umění 1938–1948)
Rozsáhlá monografie mapující české umění mezi léty 1938-1948 má neobvyklou koncepci: konfrontuje české výtvarné umění těchto dramatických let s pokleslou kulturní úrovní prostředí, v němž vznikalo, tedy s ideologickými aktivitami totalitního nacistického a posléze poválečného režimu, postupně mířícího k únorové tragédii. Vnitřní …

28 Čvn 2011
Post Thumbnail of Mezi nebem a zemí

V symbolických čtrnácti zastaveních dává Pavel Chalupa Reynkovo výtvarné dílo do kontextu s jeho tvorbou básnickou a překladatelskou. Mimořádná všestrannost kultovní osobnosti české alternativní kultury 20. století dala vzniknout knize, která se dotýká toho nejinspirativnějšího a dodnes živého v Reynkově odkazu – úplného odmítnutí teorie růstu i nezadržitelného pokroku bez …

25 Čvn 2011
Post Thumbnail of Madame Gali

Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880–1951)
Publikace je věnovaná malířskému, kreslířskému a grafickému dílu Marie Galimberti-Provázkové, jedné z mnoha přehlížených českých umělkyň první poloviny 20. století. Ozřejmuje její místo v kontextu moderního umění v Čechách a na Moravě a její vztah k dobové ženské umělecké produkci a v …

15 Čvn 2011
Post Thumbnail of Skupina 42.Věci umění,věci doby

Kniha vycházející ke stejnojmenné výstavě v Západočeské galerii v Plzni vystavující rozsáhlou soukromou sbírku Skupiny 42 nabídla historičce umění Marii Klimešové novou příležitost zabývat se proslulým fenoménem českého moderního umění. Je logicky členěna do tří částí – předskupinové, válečné a poválečné, uzavírající se rokem 1948. V rámci jednoduchého chronologického řešení …

 Stránka 5 z 9  « První  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Poslední » 
MixBloo designed by Bad Credit Loan CenterIn conjunction with Free Games , Geboortekaartjes , Printer Reviews.